Quản lý tài khoản
088.678.6789 Tổng đài hỗ trợ

Tai nghe không dây beatsX (Like New)

5 5 (1 đánh giá)
1.800.000₫
2.500.000₫
Đặt mua: 088.678.6789 - 09.0303.3993 (7h - 22h)

Ship COD toàn quốc , miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội

30 ngày đầu hoàn tiền 100%

Bảo hành dài hạn tới 6 tháng cả Nguồn & Màn hình

Hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng dựng

Cam kết nguyên bản 100%, miễn phí dịch vụ phần mềm

Thông tin sản phẩm Tai nghe không dây beatsX (Like New)

TAI NGHE BEATS X WIRELESS CHÍNH HÃNG

Tai nghe Beats X wireless là s?n ph?m v?a ???c ra m?t công chúng sau s? ki?n Iphone 7 ???c gi?i thi?u. ?ây là d?ng tai nghe không dây s? d?ng c?ng Lightning v?i th?i l??ng s? d?ng lên ??n 8 gi?. ?i?u này m? ra m?t b??c ??t phá m?i cho tai nghe không dây. Cùng chúng tôi tìm hi?u tìm hi?u chi ti?t v? tai nghe m?i l? và ??c ?áo này qua bài vi?t d??i ?ây nhé.

(?NH)

T?NG QUAN V? THI?T K? TAI NGHE BEATS X WIRELESS

Beats X wireless là s?n ph?m k?t h?p tuy?t v?i gi?a âm thanh, ki?u dáng cho ??n tính n?ng. B?n s? ???c hòa mình vào nh?ng giai ?i?u tuy?t ??nh khi s? d?ng tai nghe này. Beats X wireless g?m 4 màu: ?en, tr?ng, xám, xanh tùy s? thích và cá tính c?a m?i ng??i mà b?n s? l?a ch?n m?t s?n ph?m thích h?p nh?t.

TÍNH N?NG C?A S?N PH?M

Housing c?a Beats X wireless có thi?t k? nh? g?n, trang nhã phù h?p v?i các ho?t ??ng ngoài tr?i, th? thao, v?n ??ng m?nh. ?i?u ??c bi?t c?a s?n ph?m ?ó chính là ph?n ??u tai nghe có thi?t k? khá gi?ng v?i nh?ng s?n ph?m tai nghe Beats thông th??ng v?i logo ch? “b”, t?o nên s? sành ?i?u, th? hi?n ??ng c?p c?a s?n ph?m mà không ph?i lo?i tai nghe nào c?ng có th? mang ??n ?i?u này.

 

Khác v?i các lo?i tai nghe truy?n th?ng, tai nghe In Ear Beats X wireless ?ã nh?n ???c vô vàn ph?n h?i tích c?c c?a ng??i s? d?ng. V?i vi?c không dùng jack c?m 3.5mm nh? truy?n th?ng, xu h??ng tai nghe không dây ?ang làm t?o nên m?t k? nguyên công ngh? hi?n ??i. ?i?u này t?o nên s? ti?n ích, tho?i mái trong khi s? d?ng mà không b? v??ng víu.

 

TÍNH N?NG ?U VI?T C?A S?N PH?M 

(?NH)

Ph?n ch?nh ?i?u khi?n tai nghe c?a s?n ph?m ???c thi?t k? b?i 3 phím g?n gàng ngay trên dây vì v?y b?n có th? ?i?u ch?nh bài hát, âm l??ng m?t cách thu?n ti?n nh?t.

 (?NH)

S?n ph?m này ??c bi?t h? tr? cho vi?c ?àm tho?i v?i mic khi ???c tích h?p ch?c n?ng  ControlTalk có ngh?a tai nghe s? t? ??ng phát nh?c khi có cu?c g?i ??n và ti?p t?c phát nh?c khi cu?c g?i k?t thúc.

Ngoài ra, s?n ph?m có tích h?p pin s? d?ng liên t?c trong 8 gi? ??ng h?. Công ngh? s?c nhanh ch? 5 phút có th? nghe nh?c trong 2 gi?. R?t ti?n l?i và phù h?p v?i m?i ng??i.

CH?T ÂM C?A BEATS X WIRELESS

Thi?t k? âm thanh c?a s?n ph?m mang ??n cho ng??i tr?i nghi?m nh?ng b?n nh?c tuy?t v?i. Tai nghe ôm tr?n tai giúp d?i âm truy?n ??n tai ch?t l??ng. Bên c?nh ?ó, ch?t li?u t?o nên tai nghe này là phôi thép tinh giúp ng?n rung ??ng, h?n ch? t?i ?a quá trình l?n t?p âm, ti?ng ?n t? bên ngoài vào .Âm thanh c?a Beats X wireless chi?u lòng ??n nh?ng khách hàng khó tính nh?t.

 (?NH)

T?NG K?T

Tai nghe Beats X Wireless ???c ?ánh giá có âm bass sâu nh?t phù h?p v?i nhi?u dòng nh?c pop, dance, hihop,.... Chính vì v?y mà tín ?? âm nh?c có th? c?m nh?n nh?ng b?n nh?c th?c nh?t, có màu s?c và c?m xúc nh?t.

Beats X wireless mang ??n âm trung siêu rõ giúp b?n c?m nh?n âm nh?c theo h??ng hoàn toàn khác bi?t mà không ph?i s?n ph?m nào c?ng có th? làm ???c ?i?u này. Âm bass và âm mid trong s?n ph?m quá hoàn h?o và âm treb c?ng không thua kém gì, giúp b?n c?m nh?n âm nh?c theo cách riêng c?a chính mình.

 (?NH)

N?u b?n là m?t ng??i yêu âm thanh? B?n mu?n h??ng ??n s? ti?n d?ng và s? h?u m?t tai nghe th?i th??ng? Hãy nhanh chân s? h?u tai nghe Beats X wireless chính hãng và sành ?i?u t?i G?u Mobile ngay hôm nay ?? có th? hoàn mình vào th? gi?i âm nh?c c?a riêng mình.

Quý khách hàng có nhu c?u tìm hi?u thông tin chi ti?t hay mu?n ??t mua s?n ph?m tai nghe Beats X wireless chính hãng, ?úng giá, ?úng ch?t l??ng, vui lòng liên h? v?i chúng tôi theo s? Hotline: 09.0303.3993 ?? ???c t? v?n và h? tr? ??t hàng trên toàn qu?c.

Xem thêm thông tin sản phẩmThu gọn thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật

Thông số kĩ thuật của Tai nghe không dây beatsX (Like New)

Xem thêm »
Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
0.03167 sec| 1232.375 kb